رادیوگرافی سنسورهای دما برند آروان صنعت

گواهینامه آزمایش اسپکترومتری نشری ASTM E1086 متریال 310S

گواهینامه آزمون اسپکترومتری نشری

گواهینامه آزمون رادیوگرافی لوله 83 سانتی متر قطر 21/3 آلیاژ S310

گواهینامه رادیوگرافی لوله 83 سانتی متر قطر 21/3 آلیاژ S310
جدول مشخصات لوله 83 سانتی متر قطر 21/3 آلیاژ S310 (گواهینامه رادیوگرافی)

عکس های رادیوگرافی

×

سلام!
ارتباط از طریق ایمیل:
sales@arvansanat.com

×