المنت آروان چیست؟

المنت آروان دارای طول عمر بسیار زیادی می باشد. همانطور که می دانید طول عمر هیتر های صنعتی دارای اهمیت زیادی می باشد. همچنین توان این تجهیزات برای تولید حرارت پیش بینی شده نیز دارای اهمیت می باشد.