معادل فارسی ترموکوپل

امتیاز دهید

معادل فارسی ترموکوپل عبارتست از: جفت گرمایی، جفت حرارتی، جفت گرمایشی و حسگر دما. ترموکوپل عبارتست از 2 عدد سیم فلزی ناهمنوع که از یک جهت به یکدیگر متصل شده اند. زمانیکه نقطه اتصال این 2 عدد فلز ناهمنوع گرم (Hot Junction) می شوند، ولتاژی ایجاد می شود و این ولتاژ در 2 سر مدار آزاد می گردد و ارتباط مستقیم با میزان دما نقطه اتصال دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

×

سلام!
ارتباط از طریق ایمیل:
sales@arvansanat.com

×