ترموکوپل آروان چیست؟

ترموکوپل آروان برای اندازه گیری دما در صنعت استفاده می شود. برای ساخت ترموکوپل آروان از بهترین متریال و دانش فنی روز استفاده شده است. ترموکوپل نوع K آروان یکی از رایج ترین سنسور های اندازه گیری دما در صنعت می باشد.